Dự Án:               Thiết Kế & Thi Công Chung Cư Iris Garden

Khách Hàng:     Anh Duy chị Trang

Địa Điểm:          30 Trần Hữu Dực - Nam Từ Liêm

Diện Tích:          133m2

Tổng Chi Phí:   3xx triệu

Hoàn Thành: 03/2021

--------------------------------------------------------

ANH DUY

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG KHÁCH BẾP.

1200 x 700 3-1

1200 X 680 8-1

  1. ảnh thiết kế + thực tế bên dưới.
1200 X 680-3 1200 X 680 6-2
1200 X 680 9-1 1200 X 680 7-1

2. ảnh thiết kế + thực tế bên dưới 

1200 x 850 4-3

850 x 1200 1-2 850 x 1200 2-2

3. ảnh thiết kế + thực tế bên dưới 

1200 x 700 6-1

850 x 1200 -2 850 x 1200 6

4. ảnh thiết kế + thực tế bên dưới 

1200 x 700 5-1 1200 x 700 4-1
850 x 1200 3-1 850 x 1200 5

1200 x 700 1-2

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG MASTER.

 

1200 x 900-4

1200 x 850 1-3 1200 x 850 3-3
1200 x 680 1-1 1200 x 680 2-2

1200 x 680-2

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON TRAI.

 

Phương án 1.

1200 x 750 1-1

1200 x 750.1-2 1200 X 750 6-1

Phương án 2.

1200 X 750 5-2

1200 x 680 5-1

1200 x 750 2-2 1200 X 750-2

1200 X 1200-5

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON GÁI. 

Phương án 1.

1200 x 700 10-1

1200 x 700 9-1 1200 x 700 8-1

Phương án 2.

 

1200 X 680 3-3

1200 X 680 4-2 1200 X 680 2-3

1200 x 680 3-2

BÁO GIÁ CHI TIẾT NỘI THẤT.

 

1-14
2-11
3-11
4-8
5-5
6-5

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến