Dự Án:               Thiết Kế & Thi Công Chung Cư FLC Phạm Hùng
 
Khách Hàng:     A Tuấn Anh

Địa Điểm:          36 Phạm Hùng 

Diện Tích:         98m2

Tổng Chi Phí:   3xx triệu

Hoàn Thành:    1/2020
------------------------------------------------

A TUẤN ANH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG KHÁCH BẾP.

Hiện trạng thiết kế và thi công thực tế, 

1. ảnh thiết kế 

1200 X 700 2

2. ảnh thực tế 

1200 X 900 25 1200 X 900 18-1

3. Ảnh thiết kế + ảnh thực tế bên dưới.

1200 X 700 5 1200 X 700 20
850 X 1132 4 850 X 1132 6

1200 X 700 3

4. Ảnh hiện trạng và thực tế.

1200 X 900 2-1 1200 X 900 14
850 X 1132 3 850 X 1132

1200 X 700 6

1-2 851 X 1065
850 X 1200 2-1 850 X 1200 3

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG MASTER.

1. Ảnh thiết kế và hiện trạng + ảnh thực tế bên dưới. 

1200 x 900-2 1200 X 900 4-1
1200 X 900 20-1 1200 X 900 21-1

2. Ảnh Thiết kế và thực tế. 

1200 X 800 2-1 1200 X 800-1

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON GÁI.

 

1200 X 700 13

1. Ảnh hiện trạng + thiết kế + thực tế.

1200 X 900 7-1 1200 X 900 8-1
1200 X 700 7 1200 X 700 8
1200 X 900 23 1200 X 900 22

1200 X 700 12

`THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON TRAI.

1. Ảnh hiện trạng + thiết kế + thực tế.

1200 X 900 10-1 1200 X 900 11
1200 X 700 9 1200 X 700 11
1200 X 900 17 1200 X 900 24
1200 X 900 16 1200 X 900 15

1200 X 700 10

BÁO GIÁ CHI TIẾT NỘI THẤT. 

 

1-12
2-9
3-9
4-6
5-3
6-3
Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến