Thiết Kế & Thi Công Chung Cư FLC 36 Phạm Hùng
Thiết Kế & Thi Công Chung Cư FLC 36 Phạm Hùng
Thiết Kế & Thi Công Chung Cư FLC 36 Phạm Hùng
A Tuấn Anh
36 Phạm Hùng
355 Triệu
98m2
Trường Yến Architecture

Thiết Kế & Thi Công Chung cư FLC 38 Phạm Hùng, bao gồm Thi công phần Nội Thất, Chất liệu gỗ An Cường, Thi công phần thô gồm, Cải tạo lại toàn bộ căn hộ, Đập phá tường, Sàn, giật trần thạch cao, Sơn lại căn hộ và lắp điều hòa. Có báo giá chi tiết phần dưới cùng. 

1: MẶT BẰNG 

A TUẤN ANH

1: 3D & THỰC TẾ PHÒNG KHÁCH BẾP.

Hiện trạng thiết kế và thi công thực tế, 

1. ảnh thiết kế 

1200 X 700 2

1200 X 900 25 1200 X 900 18-1

Ảnh thiết kế + ảnh thực tế bên dưới.

1200 X 700 5 1200 X 700 20
850 X 1132 4 850 X 1132 6

1200 X 700 3

 Ảnh hiện trạng và thực tế.

1200 X 900 2-1 1200 X 900 14
850 X 1132 3 850 X 1132

1200 X 700 6

1-2 851 X 1065
850 X 1200 2-1 850 X 1200 3

3: 3D & THỰC TẾ PHÒNG MASTER.

Ảnh thiết kế và hiện trạng + ảnh thực tế bên dưới. 

1200 x 900-2 1200 X 900 4-1
1200 X 900 20-1 1200 X 900 21-1

Ảnh Thiết kế và thực tế. 

1200 X 800 2-1 1200 X 800-1

4: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON GÁI.

1200 X 700 13

Ảnh hiện trạng + thiết kế + thực tế.

1200 X 900 7-1 1200 X 900 8-1
1200 X 700 7 1200 X 700 8
1200 X 900 23 1200 X 900 22

1200 X 700 12

5: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON TRAI.

Ảnh hiện trạng + thiết kế + thực tế.

1200 X 900 10-1 1200 X 900 11
1200 X 700 9 1200 X 700 11
1200 X 900 17 1200 X 900 24
1200 X 900 16 1200 X 900 15

1200 X 700 10

6: BÁO GIÁ CHI TIẾT NỘI THẤT. 

1-12
2-9
3-9
4-6
5-3
6-3
*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan