Thi Công Nội Thất Biệt Thự Anh Hoà
Thi Công Nội Thất Biệt Thự Anh Hoà
Anh Hoà
Hà Nội
8xx Triệu
Liên Hệm2
Trường Yến Architecture

1, Thi Công Nội Thất Phòng Khách

10-1 78

33

ảnh hiển trạng thực tế trước khi thi công

2-1

ảnh sau khi thi công xong

32

4

75 74

6

ảnh hiện trạng

7-1

ảnh thi công 

15

71 69
51 41

2. Thi Công Nội Thất Phòng Bếp

9

10

42 43

12

48 45

3. Thi Công Nội Thất Phòng Ngủ Master

ảnh hiện trạng

2 (1)

ảnh thi công

2

3

37 38
35 36

4. Thi Công Nội Thất Phòng Ngủ Con Trai

ảnh hiện trạng

5

ảnh thi công

21

16

54 53

17

55 56

5. Thi Công Nội Thất Phòng Con Gái

ảnh hiện trạng

3-1

ảnh thi công

27

63 65

26

66 67

6. Thi Công Nội Thất Phòng Thờ

23

24

60 61
62-1 59
*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan