Thi Công Nội Thất Chung Cư The park Home
Thi Công Nội Thất Chung Cư The park Home
Thi Công Nội Thất Chung Cư The park Home
Cô Thục Anh
Cầu Giấy - Hà Nội
4xx Triệu
Liên Hệm2
Trường Yến Architecture

1: Phương Án Mặt Bằng

thục anh

2: Thi Công Nội Thất Phòng Khách Bêp

  • Công trình tự chụp thủ công bằng điện thoại, và trong lúc chưa hoàn thiện xong, nên sản phẩm chụp sẽ không được sắp xếp gọn gàng và nước ảnh sẽ không được đẹp bằng chụp bằng máy ảnh, và thực tế.

2

3

17

5

1

6

9

19 26
21 22

7

24 23

3: Thi Công Nội Thất Phòng Master

11

12

13

14

25

3: Thi Công Nội Thất Phòng Con Trai

16

15

28 29

3: Thi Công Nội Thất Phòng Con Gái

  • Phòng này chỉ chụp được tủ vì sản phẩm chưa hoàn thiện xong, và sau khi làm xong không quay lại chụp thêm
30 27
*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan