Thi Công Nội Thất Chung Cư MHDI
Thi Công Nội Thất Chung Cư MHDI
Chú Hải
01 Lệ Đức Thọ - Mỹ Đình
2xx Triệu
98m2
Trường Yến Architecture

3: Thi Công Nội Thất Phòng Khách Bếp

  • Công trình tự chụp thủ công bằng điện thoại, và trong lúc chưa hoàn thiện xong, nên sản phẩm chụp sẽ không được sắp xếp gọn gàng và nước ảnh sẽ không được đẹp bằng chụp bằng máy ảnh, và thực tế.

1200 X 68011

1200 X 6807

1200 X 6803

1200 X 6801

1200 X 68012

 

1200 X 6809

1200 X 6802

850 x 120014 850 x 120015

3: Thi Công Nội Thất Phòng Con

1200 X 68010

850 x 120017 850 x 120018
850 x 120016 850 x 120019
  • Phòng còn lại chủ nhà tận dụng chuyển đồ cũ, nên không đóng mới. 
*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan