Dự Án:              Thi Công Nội Thất 

Khách Hàng:    Chị Phương

Địa Điểm:         Hồng Bàng - Hải Phòng

Diện Tích:         220m2

Tổng Chi Phí:    LH

Hoàn Thành:     06/2019

-------------------------------------

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẾP. 

 

1200 X 800 3-1

1200 X 800 2-2

1200 X 800 4-1 1200 X 800 -1
1200 X 900 3-3 1200 X 900 2-4
1200 X 900 6-3 1200 X 900 7-3

1200 X 900 5-3

1200 X 800 8 1200 X 800 7

THI CÔNG PHÒNG MASTER.

 

1200 X 900 1-5

1200 X 800 6-1

850 X 1132-2

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến