Hợp Đồng:        Thiết Kế & Thi Công Nội Thất

Khách Hàng:     Kỳ Anh 

Địa Điểm:          Từ Sơn - Bắc Ninh

Diện Tích:          120m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    285 triệu 

Chất liệu:           Liên Hệ Để Biết Chi Tiêt 

Hoàn Thành:     06/2018

-----------------------------------------------------------

1: PHÒNG KHÁCH

2: NGỦ MASTER

3: PHÒNG NGỦ CON

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến