Dự Án:               1

Khách Hàng:     2

Địa Điểm:          3

Diện Tích:          125m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    165 triệu 

Chất liệu:           Liên Hệ 

Hoàn Thành:     06/2016

-------------------------------------

1: LỄ TÂN

2: PHÒNG NGỦ 1

3: PHÒNG NGỦ 2

4: PHÒNG NGỦ 3

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến