Thi Công Nhà hàng Hải Phòng
Thi Công Nhà hàng Hải Phòng
Chú Hưng
Bạch Đằng - Hải Phòng
Liên Hệ Triệu
Liên Hệm2
Trường Yến Architecture

 

1: Thi Công Nội Thất Nhà Hàng

  • Công trình tự chụp thủ công bằng điện thoại, và trong lúc chưa hoàn thiện xong, nên sản phẩm chụp sẽ không được sắp xếp gọn gàng và nước ảnh sẽ không được đẹp bằng chụp bằng máy ảnh, và nhìn thực tế

26 (5)-min

26 (4)-min

26 (1)-min

26 (9)-min

26 (12)-min

26 (8)-min

26 (7)-min

26 (6)-min

26 (11)-min

26 (10)-min

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan