Dự Án:               Thiết Kế Nhà Phố Yên Viên 

Khách Hàng:     Anh Huy

Địa Điểm:          Yên Viên - Gia Lâm

Diện Tích:          160 m2

Tổng Chi Phí:    3xx Triệu

Hoàn Thành: 08/2019

------------------------------------------------------

Screenshot_3

Screenshot_2-1 Screenshot_1-2

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẾP. 

Phương án 1. 

1200 x 750

1200 x 750 2

1200 x 750 4

1200 x 900 1

Phương án 2. 

 

1200 x 750 8

1200 x 750 7

1200 x 750 6

1200 x 750 5

1200 x 750 11

Chưa đặt tên-1

PHÒNG MASTER.

 

1200 x 900

1200 x 900 2 1200 x 900 4

1200 x 900 3

PHÒNG NGỦ CON TRAI

 

1200 x 900 5

1200 x 900 7

1200 x 900 6

PHÒNG NGỦ CON GÁI, 

 

1200 x 900 8

850 x 1200 2 850 x 1200

1200 x 900 9

1200 x 900 10

MỤC BÁO GIÁ CHI TIẾT.

 

1-16
2-13
3-13
4-10
5-7
6-6

 

 

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến