Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố
Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố
Anh Đông
Liễu Giai - Hà Nội
Thi Công 6xx Triệu
220m2
Trường Yến Architecture

1: MẶT BẰNG 

CĂN ANH ĐÔNG-2

2: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP. 

1200 x 900-min-7

1200 x 900 1-min-10

850 x 1100 1-min-3 850 x 1100 9-min-1

1200 x 1200 1-min-8

850 x 1100-min-2 850 x 1100 8-min-1
850 x 1100 10-min-1 850 x 1100 2-min-3

3: THIẾT KẾ PHÒNG THỜ. 

850 x 1100 3-min-1 850 x 1100 4-min-1

4: THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

1200 x 800 1-min-2

1200 x 800 2-min-2

1200 X 1400-4

5: THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ CON.

1200 x 800 -min-1

850 x 1100 5-min-1 850 x 1100 6-min-1

 

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan