Dự Án:              Thiết kế  Nội Thất Phong Cách Indochine

Khách Hàng:    Anh Đông 

Địa Điểm:         Liễu Giai - Hà Nội

Diện Tích:         220m2

Tổng Chi Phí:    Liên Hệ

Hoàn Thành:     06/2021

-------------------------------------

CĂN ANH ĐÔNG-2

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP. 

1200 x 900-min-7

1200 x 900 1-min-10

850 x 1100 1-min-3 850 x 1100 9-min-1

1200 x 1200 1-min-8

850 x 1100-min-2 850 x 1100 8-min-1
850 x 1100 10-min-1 850 x 1100 2-min-3

THIẾT KẾ PHÒNG THỜ. 

 

850 x 1100 3-min-1 850 x 1100 4-min-1

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

 

1200 x 800 1-min-2

1200 x 800 2-min-2

1200 X 1400-4

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ CON.

 

1200 x 800 -min-1

1200 x 1200 -min-4

850 x 1100 5-min-1 850 x 1100 6-min-1

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến