Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố
Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố
Anh Đông
Thạch Thất - Hà Nội
1xx Triệu
40.3m2
Trường Yến Architecture

1: Mặt Bằng.

PHÒNG KHÁCH ANH ĐÔNG-1

2THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP.

1200 x 680 1-min-2

1200 x 680 2-min-2

1200 x 900 -min-1

1200 x 1200 -min-3

850 x 1100 1-min-2 850 x 1100 2-min-2
850 x 1100 -min 850 x 1100 1-min-2

 

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan