Dự Án:              Thiết kế Nội Thất 

Khách Hàng:    Anh Đông

Địa Điểm:         Thạch Thất - Hà Nội

Diện Tích:         47m2

Tổng Chi Phí:    1xx

Hoàn Thành:     08/2020

-------------------------------------

PHÒNG KHÁCH ANH ĐÔNG-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP.

 

1200 x 680 1-min-2

1200 x 680 2-min-2

1200 x 900 -min-1

1200 x 1200 -min-3

850 x 1100 1-min-2 850 x 1100 2-min-2
850 x 1100 -min 850 x 1100 1-min-2

 

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến