Dự Án:              Thiết kế Nội Thất 

Khách Hàng:    Anh Hùng 

Địa Điểm:         Hào Nam - Hà Nội

Diện Tích:         76m2

Tổng Chi Phí:    3xx Triệu

Hoàn Thành:     08/2019

-------------------------------------

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẾP. 

1200 X 680 6-3

1200 X 1200 1-6 1200 X 1200 2-1
1200 X 1200 4-1 1200 X 1200 3-2

1200 X 680-4

1200 X 1200 -2 1200 X 1200 10-3

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

 

1200 X 680 2-5

850 X 1065 4-1 850 X 1065 5-1

1200 X 1200-6

850 X 1065 1-1 850 X 1065 2-1

1200 X 1200 21

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ ÔNG BÀ. 

 

1200 X 680 4-4

1200 X 1200 6 1200 X 1200 7

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ CON TRAI. 

 

1200 X 680 3-5

850 X 1065 6-1 850 X 1065 7-1

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ CON GÁI. 

 

1200 X 680 5-2

1200 X 1200 9 1200 X 1200 8

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến