Hợp Đồng:        Thiết Kế & Thi Công Nội Thất

Khách Hàng:     Anh Hào 

Địa Điểm:          Ciputra - Hà Nội

Diện Tích:          260m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    Liên hệ

Chất liệu:           Liên Hệ Để Biết Chi Tiêt 

Hoàn Thành:     08/2021

-----------------------------------------------------------

1: PHÒNG KHÁCH

1200 X 680 4-min-2

1200 X 680 5-min-1

1200 X 680 1-min-4

1200 X 680 3-min-2

1200 X 680 20

1200 X 680 2-min-4

1200 X 680 7-min

1200 X 680 21

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

 

1200 X 680 10-min

1200 X 680 8-min

1200 X 680 9-min

1200 x 900-min-8

1200 X 1500-min

THIẾT KẾ PHÒNG LÀM VIỆC.

 

1200 x 900 3-min-9

1200 x 900 4-min-8 1200 x 900 5-min-7

1200 x 900 6-min-4

1200 X 1500 1-min

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG THAY ĐỒ, GỖ CÔNG NGHIỆP AN CƯỜNG.

1200 X 680 11-min

1200 X 680 12-min

1200 x 900 1-min-9 1200 x 900 2-min-9

THIẾT KẾ PHÒNG BÉ TRAI.GỖ CÔNG NGHIỆP AN CƯỜNG.

1200 x 900 11-min-1

1200 x 900 9-min-2

1200 x 900 10-min-1 1200 x 900 8-min-2

1200 x 900 16-min-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BÉ GÁI, GỖ AN CƯỜNG.

 

1200 X 680 15-min

1200 X 680 16-min

1200 X 680 13-min

1200 X 680 14-min

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG HỌC, GỖ AN CƯỜNG.

 

1200 x 900 14-min-1

1200 x 900 15-min-1

1200 x 900 12-min-1 1200 x 900 13-min-1

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến