Thiết Kế Nội Thất Chung Cư MHDI
Thiết Kế Nội Thất Chung Cư MHDI
Anh Linh
Lê Đức Thọ - Hà Nội
2xx Triệu
98m2
Trường Yến Architecture

1:  MẶT BÀNG 

Screenshot_1-1

2: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP.

1200 X 1200 13

1200 X 1200 12 1200 X 1200 7-5

1200 x 900 3-13

1200 X 1200 9-2

1200 X 1200 4-7 1200 X 1200 5-4

1200 x 900 6-9

1200 X 1200 8-3

1200 X 680-7

850 X 1100 -4 850 X 1100 1-4

3: THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

1200 x 900 -8

1200 X 1200 10-5

1200 X 1200 6-5 1200 X 1200 -6

4: THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ CON TRAI.

1200 x 900 5-9

1200 x 900 2-15 1200 x 900 4-9

1200 X 1200 1-14

5: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG ÔNG BÀ. 

1200 x 900-13

1200 x 900 7-7

 

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan