Dự Án:              Thiết kế & Thi Công Nội Thất 

Khách Hàng:    Anh Linh

Địa Điểm:         Lê Đức Thọ - Hà Nội

Diện Tích:         98m2

Tổng Chi Phí:    2xx

Hoàn Thành:     10/2020

-------------------------------------

Screenshot_1-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP.

1200 X 1200 13

1200 X 1200 12 1200 X 1200 7-5

1200 x 900 3-13

1200 X 1200 9-2

1200 X 1200 4-7 1200 X 1200 5-4

1200 x 900 6-9

1200 X 1200 8-3

1200 X 680-7

850 X 1100 -4 850 X 1100 1-4

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

 

1200 x 900 -8

1200 X 1200 10-5

1200 X 1200 6-5 1200 X 1200 -6

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ CON TRAI.

 

1200 x 900 5-9

1200 x 900 2-15 1200 x 900 4-9

1200 X 1200 1-14

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG ÔNG BÀ. 

 

1200 x 900-13

1200 x 900 7-7

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến