Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Iris
Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Iris
Cô Giang
30 Trần Hữu Dực - Nam Từ Liêm - Hà Nội
2xx Triệu
133m2
Trường Yến Architecture

1: MẶT BẰNG.

Screenshot_1

2: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP. 

1200 x 900 7-6

1200 x 900 11-3

1200 x 900 12-3 1200 x 900 -7

1200 x 900 2-14

1200 x 900 3-12 1200 x 900 4-8

1200 x 900 9-4

1200 x 900 10-4

3: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG MASTER.

1200 X 800 4-2

1200 X 800 3-2

1200 X 800 2-3

1200 X 800 -2

4: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BÉ TRAI.

1200 X 800 5-2

1200 X 800 7-1

1200 X 800 6-2

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan