Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Greenpak
Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Greenpak
Chị Thuỷ
Số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai,
162 Triệu
82m2
Trường Yến Architecture

1: MẶT BẰNG 

CĂN MẪU GREENPAK-1

2: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP. 

1200 x 680 1-8

1200 x 680 -4

1200 x 900 1-14

1200 x 900-12

1200 X 1400 1-1

3: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG MASTER.

1200 x 900 12-2

1200 x 1200 5-3

4: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BÉ TRAI.

1200 x 1200 3-8

1200 x 1200 4-6

1200 X 1400-5

5: MỤC BÁO GIÁ CHI TIẾT NỘI THẤT.

1-6
2-3
3-3

 

 

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan