Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Ứng Hòa
Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Ứng Hòa
Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Ứng Hòa
Anh Long
Ứng Hoà - Trường Mỹ - Hà Nội
4xx. Triệu
180m2
Trường Yến
1. THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH BẾP & PHÒNG THỜ.
850 X 1060 3-2 850 X 1060 4-2
850 X 1060 2-2 850 X 1060 7-2
850 X 1060 5-2 850 X 1060 6-2
850 X 1060 9-1 850 X 1060 8-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ MASTER

1200 X 680 12-1

1200 X 680 13-1

850 X 1060 12-1 850 X 1060 11-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG ÔNG BÀ.

1200 X 680 14-1

1200 X 680 15-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG ĐỌC SÁCH

850 X 1060 1-2 850 X 1060-1

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BÉ TRAI. 

1200 X 680-11

1200 X 680 2-11

1200 X 680 1-13

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG BÉ GÁI. 

1200 X 680 5-6

1200 X 680 6-6

1200 X 680 7-5

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG EM. 

1200 X 680  9-1

1200 X 680 10-4

1200 X 680 11-2

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ PHỤ. 

1200 X 680 3-9

1200 X 1200-11

1200 X 680 4-8

MỤC DỰ TOÁN CHI PHÍ NỘI THẤT. 

1-5

2-1
3-1
4-1
5
6-1
7-1
8

 

 

 

 

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan