Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Thái Nguyên
Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Thái Nguyên
Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Thái Nguyên
Anh Tùng
Thái Nguyên
Liên Hệ Triệu
2 Tầng x 210m2
Trường Yến Architecture

1: PHỐI CẢNH TRÊN CAO

2: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH.

3: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG THỜ.

4: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG ĐỌC SÁCH.

5: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ MASTER.

 

6: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG ÔNG BÀ.

7: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ CON TRAI.

8: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ CON GÁI.

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan