Thiết Kế Shop Quần Áo Sơn Tây
Thiết Kế Shop Quần Áo Sơn Tây
Anh Sơn
Cổ Đông - Sơn Tây
Liên Hệ Triệu
Liên Hệm2
Trường Yến Architecture

1: PHỐI CẢNH MẶT BẰNG TRÊN CAO

IMG_1634540699087_1634543654606

IMG_1634540699085_1634543654109

IMG_1634540699088_1634543654840

2: PHỐI CẢNH BÊN TRONG

IMG_1634540699079_1634543651626

IMG_1634540699080_1634543651916 IMG_1634540699086_1634543654372

IMG_1634540699084_1634543653573

IMG_1634540699076_1634543649891

IMG_1634540699081_1634543652509

IMG_1634540699082_1634543652757 IMG_1634540699078_1634543651305

3: THI CÔNG THỰC TẾ

850 x 11001 850 x 11009

1200 x 9002

1200 x 900 1

1200 x 900

 

1200 x 9003 1200 x 9004
850 x 11004 850 x 11006
850 x 11005 850 x 11002
*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan