Thiết Kế Nội Thất Phòng Ngủ
Thiết Kế Nội Thất Phòng Ngủ
Anh Hải
Khúc Thừa Dụ, Hà Nội
xxxx Triệu
30m2
Trường Yến Architecture

1: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ.

Phương án 1: 

1200 x 680 2-min-3

1200 x 900 3-min-7

1200 x 900 2-min-8

1200 x 1200 2-min-5

1200 x 1200 3-min-4

Phương án 2. 

1200 x 680 1-min-3

1200 x 900 -min-2

1200 x 1200 1-min-7

1200 x 1200-min-4

*Nguồn: Nội Thất Trường Yến
Các dự án liên quan