Dự Án:              Thiết kế & Thi Công Nội Thất 

Khách Hàng:    Em Giang

Địa Điểm:         Khúc Thừa Dụ - Hà Nội

Diện Tích:         30m2

Tổng Chi Phí:    4x

Hoàn Thành:     11/2020

-------------------------------------

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG NGỦ

Phương án 1: 

1200 x 680 2-min-3

1200 x 900 3-min-7

1200 x 900 2-min-8

1200 x 1200 2-min-5

1200 x 1200 3-min-4

Phương án 2. 

 

1200 x 680 1-min-3

1200 x 900 -min-2

1200 x 1200 1-min-7

1200 x 1200-min-4

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến