Dự Án:              Thiết kế Nội Thất Khách Bếp 

Khách Hàng:    Chú Toàn 

Địa Điểm:         Gia Lâm - Hà Nội

Diện Tích:         280m2

Tổng Chi Phí:    Liên Hệ

Hoàn Thành:     08/2019

-------------------------------------

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẾP. 

 

1200 X 960 3

1200 X 960 4

1200 X 960 2

850 X 1065 5 850 X 1065 7
850 X 1065 2 850 X 1065 4
850 X 1065 1 850 X 1065 3

1200 X 960 6

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến