Hợp Đồng:        Thiết Kế Nội Thất

Khách Hàng:     Chú Phong

Địa Điểm:          Cầu Giấy - Hà Nội

Diện Tích:          xxxm2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:     Liên Hệ

Chất liệu:           Liên Hệ Để Biết Chi Tiêt 

Hoàn Thành:     04/2018

----------------------------------------------------------

PHÒNG NGỦ MASTER.

1200 x 670-min

1200 X 900-min

1200 X 1200 1-min 1200 X 1200-min

850 X 1132-min

PHÒNG NGỦ CON TRAI.

1200 X 900 1-min

1200 X 900 3-min

1200 X 900 4-min

1200 X 1200 3-min

850 X 1132 1-min

PHÒNG NGỦ BÉ GÁI. 

Phương án 1:

1200 x 900 2-min-4

1200 x 900 3-min-4

1200 x 900-min-4

1200 x 900 1-min-5

1200 x 1200 1-min-4 1200 x 1200 -min-1

Phướng án 2: 

1200 x 900 6-min-2

1200 x 900 4-min-5

1200 x 680 -min

1200 x 900 5-min-4

1200 x 1200 2-min-3 1200 x 1200 3-min-2
Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến