Dự Án:              Thiết kế & Thi Công Nội Thất  

Khách Hàng:    Chú Phong 

Địa Điểm:          Nguyễn Cơ Thạch - Hà Nội

Diện Tích:         76m2

Tổng Chi Phí:    1xx triệu

Hoàn Thành:     010/2020

-------------------------------------

NGUYỄN CƠ THẠCH

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẾP. 

 

1200 X 900 3-6

1200 X 900-9 1200 X 900 1-10

1200 X 900 2-8

1200 X 1200 1-10 1200 X 1200-10
1200 X 1200 2-4 1200 X 1200 3-5

1200 x 670-4

1200 X 1200 8-2

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER. 

 

1200 X 1200 7-2

1200 X 900 4-5

1200 X 900 5-5

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ BÉ TRAI. 

 

1200 X 1200 9-1

1200 X 900 6-5

 

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến