Dự Án:              Thiết kế & Thi Công Nội Thất 

Khách Hàng:    Em Chiến 

Địa Điểm:         Mỹ Đình - Hà Nội

Diện Tích:         150m2

Tổng Chi Phí:    2xx Triệu

Hoàn Thành:     10/2020

-------------------------------------

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG LÀM VIỆC NHÂN VIÊN.

 

1200 X 680-8

1200 X 680 1-9

850 X 1100 1-6 850 X 1100-3

1200 X 680 2-9

850 X 1100 2-4

850 X 1060 5 850 X 1060 6
850 X 1060 2 850 X 1060 4

THIẾT KẾ PHÒNG GIÁM ĐỐC.

 

1200 X 680 2-8

850 X 1060 7

MỤC BÁO GIÁ CHI TIẾT NỘI THẤT. 

 

1-4
2-2
3-2

 

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến