Dự Án:              Thiết kế Nội Thất 

Khách Hàng:    Chị Linh 

Địa Điểm:         Dương Nội - Hà Đông 

Diện Tích:         28m2

Tổng Chi Phí:    Liên Hệ

Hoàn Thành:     04/2021

-------------------------------------

THIẾT KẾ PHÒNG NGỦ MASTER.

 

1200 X 900-10

850 X 1132 2-2 850 X 1132-3

1200 X 900 1-11

1200 X 1200 2-5

1200 X 900 2-9 1200 X 900 3-7
Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến