Dự Án:              Thiết kế Chung Cư The Zei 

Khách Hàng:    Chị Trang

Địa Điểm:         08 Lệ Đức Thọ - Mỹ Đình

Diện Tích:         86m2

Tổng Chi Phí:    2xx Triệu

Hoàn Thành:     06/2021

-------------------------------------

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH BẾP 

 

1200 X 850 4-2

1200 X 850 2-2

1200 X 850 3-2

1200 X 850 1-2

1200 X 850 6-1

1200 X 850-1

1200 X 850 9-1

1200 X 1200-4

THIẾT KẾ PHÒNG MASTER. 

 

1200 X 850 5-1

1200 X 850 7-1

1200 X 850 10

1200 X 850 8-1

 

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến