Hợp Đồng:        Thiết Kế & Thi Công Nội Thất

Khách Hàng:     Cậu 10

Địa Điểm:          Chính Kinh - Hà Nội

Diện Tích:          60m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    110 triệu 

Chất liệu:           Liên Hệ Để Biết Chi Tiêt 

Hoàn Thành:     06/2019

-----------------------------------------------------------

1: PHÒNG KHÁCH

 

2: NGỦ MASTER 


Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến