Dự Án:               Thiết Kế & Thi Công Nội Thất

Khách Hàng:     Anh Khánh 

Địa Điểm:          30 Trần Hữ Dực - Nam Từ Liêm 

Diện Tích:          133 m2 

Tổng Chi Phí:    3xx Triệu

Hoàn Thành:     08/2020

------------------------------------------------------

CĂN ANH KHÁNH-1

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG KHÁCH BẾP. 

1200 X 900 2-min-2

9-min

1200 X 900-min-2 12-min
1200 X 900 1-min-3 13
1200 X 900 13-min 15-min
1200 X 900 4-min-3 8-min
1200 X 900 8-min-1 1200 X 900 7-min-1
6-min 7-min

1200 X 900 5-min-2

4-min 3-min
1200 X 900 9-min-1 1200 X 800 4-min
1-min 2-min

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG NGỦ MASTER.

 

1200 X 900 15-min 16-min
1200 X 900 12-min 18-min
1200 X 900 16-min 1200 X 900 17-min
1200 x 900 18 19-min

21-min

THIẾT KẾ VÀ THÌ CÔNG PHÒNG NGỦ CON TRAI. 

 

1200 X 800 1-min 1200 X 720
28-min 27-min

22-min

24-min 26-min

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG CON GÁI. 

 

1200 X 720 1

291

1200 x 900 21 1200 x 900 20
30-min 32-min
34-min 33-min

 

31-min

BÁO GIÁ CHI TIẾT NỘI THẤT.

 

1-15
2-12
3-12
4-9
5-6
Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến