Dự Án:              Thiết kế & Thi Công Nội Thất

Khách Hàng:    Anh Luận 

Địa Điểm:         30 Trần hữu dực 

Diện Tích:         133m2

Tổng Chi Phí:    3xx triệu 

Hoàn Thành:     08/2020

-------------------------------------

ANH LUẬN-2

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG KHÁCH BẾP 

 

z2176669519942_fce7a5b58462d4b92eb49376f6958aad

1200 x 850 8

z2152111175928_be4936d4881e4f9bb7b71ba269d20dce z2152111182835_019e99293178a87e0b5cb6991b8c5301
1200 x 850 2 1200 x 850 10 1
z2152111149078_6a866a2be5aeedf064aae8c9f885d261 z2152111187995_9d17d79e99b369c07967c41c9748a967
850 X 1135 17 850 X 1135 5
z2152111190379_1478287a436dd77097526c0949c69674 z2152111177612_5fe227e10fb79e6dfd29257044b98677
850 X 1135 7 850 X 1135 16

z2152111186477_c6d023c869feb7d9401c8fac63a41d23

850-x-1135-1_optimized 850 X 1135 2

1200 x 850 1

850 X 1135 14 850 X 1135 3

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG NGỦ MASTER.

 

z2152111052692_5b468afa2124929b5607dcba4f3ebf4b

1200 x 850 5

z2152111024468_440661c2d7c2993ae9b879c956704c76

1200 x 850 4-1

z2152111053991_6d385e55f93f96c946a6a9009954ac93 z2152111047175_44cbc2e9c5e6539c3aad04a2d39061db

1200 X 1200-2

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG BÉ TRAI. 

 

z2176669709471_b9b0e45a6722c25157d1a3720dd509c9

1200 x 850 6

z2176669685320_e558f9a3d2530d4727d96d8032533187 z2176669653419_9fccf840a17aa594200b85ae1a62eef2
850 X 1135 10 850 X 1135 11
1200 X 810 z2176669660738_96b4ffb604c9df7a3be10cd991e3c59a

1200 X 1200 1-3

z2176669697253_c7ca21a995d318f4586914da5f288bae

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG BÉ GÁI. 

 

z2176669816240_3bdadcd327352ced08aab107737bb1bc

1200 x 850 7

z2176669776879_a71ea62570f93f0ee8de6a505a2f783a z2176669790151_5e4d7bb5628626a0e494ca65334699a2
850 X 1135 13 850 X 1135 15

z2176669802728_2e6593ac869766a450e87c65052aeee1

DỰ TOÁN CHI TIẾT NỘI THẤT. 

 

1
2-16
3-16
4-13
5-9
6-8
7-3

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến