Hợp Đồng:        Thiết Kế & Thi Công Nội Thất

Khách Hàng:     Anh Tiến 

Địa Điểm:          Hà Nội

Diện Tích:          128m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    4xx triệu 

Chất liệu:           Liên Hệ Để Biết Chi Tiêt 

Hoàn Thành:     06/2016

-----------------------------------------------------------

1: THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG PHÒNG KHÁCH

2: THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ MASTER 

3: THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ CON TRAI

4: THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ CON GÁI

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến