Dự Án:               100

Khách Hàng:     200

Địa Điểm:          300

Diện Tích:          125m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    165 triệu 

Chất liệu:           Liên Hệ 

Hoàn Thành:     06/2016

-------------------------------------

1: PHÒNG KHÁCH

3: BẾP

3: NGỦ MASTER 

 

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến