Dự Án:               1

Khách Hàng:     2

Địa Điểm:          3

Diện Tích:          125m2

Thi Công:          Trường Yến Architecture

Tổng Chi Phí:    165 triệu 

Chất liệu:           Liên Hệ 

Hoàn Thành:     06/2016

-------------------------------------

1: NGỦ MASTER 

2: PHÒNG ÔNG BÀ

3: PHÒNG NGỦ CON

4: PHÒNG GYM

Nguồn: Công Ty TNHH Nội Thất Trường Yến